Kwaliteit van zorg bij wekedelentumoren

Wat is goede zorg?

De kankerpatiëntenorganisaties en de medische beroepsverenigingen hebben samen beschreven wat goede kankerzorg is. U kunt daar alles over lezen in de Zorgstandaard Kanker.

De Zorgstandaard Kanker in het kort

In de Zorgstandaard staan streefnormen beschreven waaraan goede kankerzorg moet voldoen. Ook staan er wensen beschreven om die zorg nog beter te maken. Zo weet u wat u mag verwachten van de zorg. In de Zorgstandaard staat onder andere:

  • dat u en het ziekenhuis samen een zorgplan opstellen met afspraken over uw behandeling
  • dat een team van verschillende specialisten uw situatie moet bespreken
  • welke deskundigheid in het ziekenhuis aanwezig moet zijn
  • welke voorzieningen het ziekenhuis moet hebben, bijvoorbeeld een intensive care

De kwaliteit van kankerzorg moet goed zijn. Dat is het doel van de streefnormen in de Zorgstandaard Kanker. U kunt aan uw arts vragen hoe in uw ziekenhuis deze streefnormen zijn uitgewerkt.

Veelgestelde vragen over de kwaliteit van zorg

Veel mensen hebben vragen over de kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld: wat is de beste arts? Zijn er regels over wachttijden en hoe werkt wachttijdbemiddeling? Hoe en wanneer vraag ik een second opinion aan? Lees de antwoorden op deze en andere vragen onder veelgestelde vragen over de kwaliteit van zorg.