Overleving wekedelentumoren

Het aantal wekedelentumoren is de afgelopen jaren iets toegenomen. In 2013 kregen bijna 650 patiënten de diagnose wekedelentumor. In 2000 waren dit nog 550 patiënten. Wekedelentumoren komt iets meer bij mannen dan bij vrouwen voor. Het komt op alle leeftijden voor.

Overleving wekedelentumoren

Eén jaar na de diagnose wekedelentumoren zijn 90% van alle patiënten nog in leven als zij stadium I-II hebben. Na 3 jaar is nog 85% van deze patiënten in leven. Voor stadium IV is 40% van de patiënten na 1 jaar nog in leven en iets meer dan 10% na 3 jaar. Sinds 1999 is de overleving van wekedelentumoren iets verbeterd.